Zabojník s.r.o.

Výrobce betonových skruží, septiků, nádrží a kanálů

Počátky výrobního závodu ve Veselí nad Moravou spadají do roku 1954. Samotný vznik společnosti Zábojník s.r.o. se datuje k roku 1992. Výrobní program společnosti je zaměřen na dodávky betonových uličních vpustí a šachet pro odvodnění silnic, dálnic a vedení splaškové a dešťové kanalizace. Dále vyrábíme čerpací stanice, septiky, vodoměrné šachty, vsakovací jímky, nádrže a jiné atpypické výrobky. 

KANALIZAČNÍ PROGRAM

Betonové a železobetonové prefabrikáty, zhotovené vibrolisovací technologií nebo litím SCC betonů,
užívané především pro vedení inženýrských sítí, a to zvláště dešťové, splaškové nebo jednotné kanalizace.

Uliční vpusti DN 450

Uliční vpusti DN 500

Šachty DN 800

Šachty DN 1000

Šachty DN 1500

Šachtová dna

Poklopy

Doplňkový sortiment

NÁDRŽE

Sestavy prefabrikátů z betonu kruhového tvaru, určené především pro jímání a zadržování dešťových nebo splaškových vod.

DN 800

DN 1000

DN 1500

DN 2000

DN 2200

DN 2500

NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Soubor výrobků zabývající se objekty pro jímání surové vody, vytváření kontrolních šachet pro vedení upravených vod
a technologicky vystrojených celků pro čištění, čerpání a separaci splaškových vod.

Tříkomorový septik

Dílce pro studny

Vodoměrná šachta

DALŠÍ VÝROBKY

Vyrábíme také stavebnicový systém prefabrikovaných betonových bloků Z-blok určený pro širokou škálu stavebních objektů.
A také se již několik let zabýváme výrobou kusových či malosériových atypických prefabrikátů určených pro specifická použití.

Z-blok

Atypické prefabrikáty