DN 1000

Betonová nádrž DN 1000

Možnosti použití

  • Čerpací stanice
  • Nádrže na dešťovou vodu
  • Septiky
  • Čistírny odpadních vod

Betonová nádrž a skruže můžou být vystrojeny stupadly nebo žebříkem. Lze v nich vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů nebo je jinak upravovat dle vašich požadavků.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu. Při zamýšleném použití či uložení, které není běžné pro tento typ výrobku, doporučujeme zamýšlené užití nebo uložení nejdříve s námi zkonzultovat.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Betonové vyrovnávací prstence slouží k mírným korekcím celkové výšky sestavy. Jejich hlavním úkolem je sjednocení úrovně upraveného terénu a horní (nášlapné) plochy poklopu.

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytové desky slouží k uzavření sestavy především v těch případech, kdy není možné použít kónus. Zákrytová deska mění profil sestavy z průměru DN 1000 na průměr DN 625, což umožňuje následné použití vyrovnávacích prstenců nebo poklopu a tím zpřístupnění sestavy.

SKRUŽE

Betonové skruže u nádrží se mohou použít k navýšení celkového objemu nádrže nebo k překlenutí výškového rozdílu mezi dnem nádrže a úrovní upraveného terénu. Pro překlenutí potřebné výšky jsou k dispozici různě vysoké dílce.

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

Kónus slouží podobně jako zákrytová deska k uzavření sestavy. Jedná se o zkosený tubus (skruž), který mění profil sestavy z průměru DN 1000 na průměr DN 625, což umožňuje následné použití vyrovnávacích prstenců nebo poklopu a tím zpřístupnění sestavy.

BETONOVÁ NÁDRŽ

Betonová nádrž je hlavním prvkem celé sestavy. Může sloužit jako jímka dešťové vody, čerpací stanice, septik, čistírna odpadních vod, atd.. Díky různým výrobním výškám lze zajistit potřebný jímací objem, u kterého je zajištěna vodotěsnost.

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT