Šachtová dna

ČSN EN 1917

DN 800  |  DN 1000  |  DN 1500

Individuální Prefabrikované Monolitické Šachtové dno PERFECT slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby čerpacích stanic nádrží a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Monolit nebo také vyrobeno z jednoho kusu má životnost min. 80- 100 let.

Přednosti výrobku

  • Kvalita – moderní technologie, kvalitní vstupy
  • Ekonomika – vysoká životnost
  • Těsnost – integrovaná těsnění
  • Monolitičnost – vyrobeno na jedno odlití (unikátní metoda)
  • Rychlost dodání – do 24 hodin
  • Individualita – široká škála možností při zadání
  • Ekologie – zcela recyklovatelné
  • Bezpečnost – zabudované přepravní úchyty

Revoluční šachtové dno, které je naprosto přesvědčivé zásluhou svých vysokých technických parametrů, daných technologickými postupy výroby a kvalitou vstupních materiálů. Za nejkritičtější část šachtových den vzhledem k životnosti je považována kyneta. Tuto záležitost řešíme naprosto unikátním technologickým postupem výroby, který zajišťuje její skvělé vlastnosti.​​

DN 800 – PERFECT 1/1 KYNETA, KLASIK 1/2 KYNETA

DN 1000 – PERFECT 1/1 KYNETA, KLASIK 1/2 KYNETA

Při požadavku na větší převýšení než je uvedeno v tabulce nebo při požadavcích na zabudování armatur a speciálních aplikacích vám bude na základě konzultace navrženo nejvhodnější řešení.

DN 1500 – KLASIK 1/2 KYNETA

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).
Součástí výrobků jsou stupadla a kapsová stupadla dle DIN 19 555.