Šachty DN 800

ČSN EN 1917

Dílce pro vstupní a revizní šachty

Slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby studní a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu. Při zamýšleném použití či uložení, které není běžné pro tento typ výrobku, doporučujeme zamýšlené užití nebo uložení nejdříve s námi zkonzultovat.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Betonové vyrovnávací prstence slouží k mírným korekcím celkové výšky sestavy šachty. Jejich hlavním úkolem je sjednocení úrovně upraveného terénu a horní (nášlapné) plochy poklopu. Při rektifikaci poklopu za použití vyrovnávacích prstenců je nutno použít odpovídající maltu mezi prstence samotné a také mezi prstenec a poklop.

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

Kónus slouží k uzavření sestavy šachty. Jedná se o zkosený tubus (skruž), který mění profil sestavy z průměru DN 800 na průměr DN 625, což umožňuje následné použití vyrovnávacích prstenců nebo poklopu a tím zpřístupnění sestavy.

SKRUŽE

Betonové skruže slouží k překlenutí výškového rozdílu mezi šachtovým dnem a úrovní upraveného terénu. Do skruží je možno vytvářet otvory různých průměrů a osazovat je těsnícími elementy. Dále pak nárazové stěny mohou být obloženy integrovaným obkladem ve vymezeném rozsahu.

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

ŠACHTOVÁ DNA

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku na základě specifikace a potřeb zákazníka. Variabilita šachtových den je vzhledem k mnoha proměnným velmi široká. Více k šachtovým dnům

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT