DN 1500

Betonová nádrž DN 1500

Možnosti použití

  • Vícekomorové nádrže
  • Septiky, jímky dešťových vod

Při použití jako vícekomorová nádrž je jímka vybavena dělící stěnou/stěnami. Vnitřní dělící stěny se vyrábí betonové i plastové.

Betonová nádrž a skruže můžou být vystrojeny stupadly nebo žebříkem. Lze v nich vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů nebo je jinak upravovat dle vašich požadavků.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu. Při zamýšleném použití či uložení, které není běžné pro tento typ výrobku, doporučujeme zamýšlené užití nebo uložení nejdříve s námi zkonzultovat.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytové desky slouží k uzavření sestavy nebo k přechodu na jiný průměr skruží. Zákrytová deska mění profil sestavy z průměru DN 1500 na průměr DN 1000, což umožňuje použití klasických skruží s průměrem DN 1000 nebo kónusu. Druhou možností je použít zákrytovou desku s otvorem DN 625. Tato velikost otvoru umožňuje použití vyrovnávacích prstenců nebo poklopu a tím zpřístupnění sestavy.

SKRUŽE

Betonové skruže u nádrží se mohou použít k navýšení celkového objemu nádrže nebo k překlenutí výškového rozdílu mezi dnem nádrže a úrovní upraveného terénu. Pro překlenutí potřebné výšky jsou k dispozici různě vysoké dílce. Skruže můžou být vybaveny zabudovanými stupadly.

BETONOVÁ NÁDRŽ

Betonová nádrž je hlavním prvkem celé sestavy. Může sloužit jako jímka dešťové vody, čerpací stanice, septik, vícekomorové nádrže, atd.. Díky různým výrobním výškám lze zajistit potřebný jímací objem, u kterého je zajištěna vodotěsnost. Nádrže můžou být vybaveny zabudovanými stupadly.

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT