Šachty DN 1500

ČSN EN 1917

Dílce pro vstupní a revizní šachty

Slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby studní a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu. Při zamýšleném použití či uložení, které není běžné pro tento typ výrobku, doporučujeme zamýšlené užití nebo uložení nejdříve s námi zkonzultovat.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

ZÁKRYTOVÁ A PŘECHODOVÁ DESKA

Zákrytové desky slouží k uzavření sestavy. Přechodová deska umožňuje přechod sestavy z průměru DN 1500 na vnitřní průměr sestavy DN 1000. Při použití přechodové desky (ZD150-100/28/D) lze vyrovnávat výškový rozdíl za pomocí produktů výrobní řady DN 1000 (jak je znázorněno na obrázku výše). Desky třídy D400 jsou určeny pro maximální zatížení nákladním vozidlem.

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Pro bezproblémové těsnení sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

SKRUŽE

Betonové skruže slouží k překlenutí výškového rozdílu mezi šachtovým dnem a úrovní upraveného terénu. Do skruží je možno vytvářet otvory různých průměrů a osazovat je těsnícími elementy. Dále pak nárazové steny mohou být obloženy integrovaným čedičovým obkladem ve vymezeném rozsahu.

ŠACHTOVÁ DNA

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku na základě specifikace a potřeb zákazníka. Variabilita šachtových den je vzhledem k mnoha proměnným velmi široká. Více k šachtovým dnům

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

PŘECHODOVÉ DÍLCE, ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ A SKRUŽE DN 1000