Uliční vpusti DN 500

ČSN EN 1917

Uliční vpusti

Jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Jednoduché a účelné řešení konstrukce těchto prvků včetně sofistikované zápachové závěry, zaručuje optimální montáž, ale především bezproblémový provoz včetně čištění zápachových uzávěr.

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

SKRUŽE

VPUSŤOVÁ DNA

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

Možnost dodatečné montáže do stávajících uličních vpustí.

K dodání ve dvou variantách:

  • ZU200 (uzávěra bez spodního prodloužení)
  • ZUP200 (uzávěra se spodním prodloužením)

LAPAČE NEČISTOT A MŘÍŽE

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT