Poptávka nádrže

Na této stránce Vás provedeme výběrem nádrže, aby vyhovovala přesně Vašim požadavkům.

  Vyberte objem nádrže (můžete i víc možností) - povinná položka

  Objem nádrže označuje, jaké množství kapaliny (vody) se vměstná do dané nádrže (1m³ = 1000 l)

  Objem 0-2 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Objem 2-4 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Objem 4-6 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Objem 6-8 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Objem 8-10 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Objem 10-12 m³ - Vyberte nádrž, která vám bude nejvíce vyhovovat (není nutné vyplňovat)

  Vysvětlení značení:
  př.: NKH200/200/12
  NK = nádrž kruhová
  H = holá (bez stupadel) / (druhá varianta je S = se stupadly)
  200 = DN = vnitřní průměr v cm (v tomto případě 200 cm)
  200 = h = výška nádrže v cm - (včetně 15cm dna - světlá výška nádrže (užitná výška) je o 15 cm nižší - v tomto případě 200-15 = 185 cm)
  12 = t = tloušťka stěny v cm (v tomto případě 12 cm - celkový průměr nádrže je 200 + 12 + 12 = 224 cm)

  Označení: kód --- DN (mm) --- H (mm) --- t (mm) --- objem (m³) --- hmotnost (kg)

  Vyberte vnitřní průměr nádrže DN (můžete i víc možností) - povinná položka

  Všechny naše nádrže jsou kruhového profilu, proto je rozdělujeme podle vnitřního průměru.
  Celková šířka nádrže je součet vnitřního průměru nádrže + tloušťky stěn nádrže.
  Tloušťka stěny bývá zpravidla 12 cm, proto celková šířka nádrže například s vnitřním průměrem (DN) 2000 mm je 2240 mm (2000+120+120).

  Jakému zatížení bude nádrž vystavena? - povinná položka

  Chcete nádrž vybavenou stupadly? (není nutné vyplňovat)

  Nádrže mohou být vybaveny stupadly, které usnadňují přístup do nádrže při její revizi, výměně čerpadla, čištění, atd.

  Zvolte otvory v nádrži přítok/odtok (není nutné vyplňovat)

  Většina nádrží je vybavena otvory (vývrty) pro přítok nebo odtok. Počet, velikost a umístění otvorů záleží pouze na přání zákazníka.
  Otvor přítoku i odtoku se dá samozřejmě utěsnit za pomoci speciálního těsnění, které Vám naši zaměstnanci doporučí.
  Velikosti prováděných vývrtů (otvorů) a vhodnost jejich použití se zobrazí ve formuláři po zaškrtnutí požadavku na otvor.
  Při vydefinování otvoru dojde k automatickému přiřazení těsnění, jejich vhodnost s Vámi následně probere náš zaměstnanec, který Vás bude před samotnou realizací objednávky kontaktovat, aby si vyjasnil případné nejasnosti nebo Vás pouze informoval o stavu Vaší objednávky.

  Otvor 1 - velikost otvoru v mm


  Otvor 2 - velikost otvoru v mm

  7. Vyberte si prostup v zákrytové desce (není nutné vyplňovat)

  Prostup v zákrytové desce slouží ke zpřístupnění nádrže při údržbových pracích (čištění, výměna čerpadla, …(velikost, tvar a umístění prostupů v zákrytové desce se vytváří dle zadání zákazníka, ale nejčastěji jsou používané prostupy kruhové umístěné těsně u stěny nádrže a o velikosti 60 cm (určené pro přímé uložení poklopu) nebo 100 cm (pro použití skruží).
  Samozřejmě je možné vyrobit i zákrytovou desku s více prostupy. V tomto případě zaškrtněte políčko "jiné řešení" a náš zaměstnanec se svámi spojí, aby dojednal řešení.

  Kruhový 60 cmKruhový 100 cmJiné řešení

  Chci poptat i skruže (není nutné vyplňovat)

  Betonové skruže s vnitřním průměrem 100 cm se u nádrží používají k překonání výškového rozdílu mezi nádrží a upraveným terénem a ke zpřístupnění nádrže pro údržbové práce vyrábíme skruže s výškami 25, 50 a 100 cm.
  Ve výjmečných případech je možné použít i skruže s vnitřním průměrem 80 cm - v tomto případě se neváhejte obrátit na někoho z našich zaměstnanců.

  Skruž do výšky 100 cm
  Skruž do výšky 50 cm
  Skruž do výšky 25 cm

  Stupačky ve skružích (není nutné vyplňovat)

  Při výběru se automaticky poptá skruž se stupačkama (velmi doporučujeme - usnadní to přístup do nádrže), pokud chcete poptat skruž bez stupaček, zaškrtněte políčko "nechci stupačky"

  Přechodové dílce DN 1000 (není nutné vyplňovat)

  Přechodové dílce umožňují použití poklopu a to za použití kónusu nebo zákrytové desky. Pokud je to možné a zákazník vysloveně nepožaduje zákrytovou desku, doporučujeme použít kónus. Vyrábíme kónusy o dvou různých výškách a to "klasický" s výškou 67 cm a "vysoký" s výškou 92 cm. Zákrytová deska typu A je pracovně označována jako "pochůzná" a je určena tam, kde nebude příliš zatěžována (chodníky, travnatý pás, pojíždění maximálně osobním automobilem (vjezd před domem)…).
  Zákrytová deska typu D je určena tam, kde bude vystavena většímu zatížení (zpravidla pojezd těžších strojů jako např: dodávky nebo traktory).

  Klasický kónus - výška 67 cm
  Klasický kónus - výška 92 cm
  Zákrytová deska

  Vyrovnávací prstence (není nutné vyplňovat)

  Vyrovnávací prstence slouží k vyrovnávání menších výškových rozdílů (cca do 20 cm) mezi kónusem/zákrytovou deskou a poklopem.
  Všechny vyrovnávací prstence mají otvor 62,5 cm a stěnu tloušťky 12 cm, liší se pouze svojí výškou.

  Prstenec - výška 4 cm
  Prstenec - výška 6 cm
  Prstenec - výška 8 cm
  Prstenec - výška 10 cm
  Prstenec - výška 12 cm

  Poklop (není nutné vyplňovat)

  Poklop uzavírá a zároveň zpřístupňuje nádrž k opravám, čištěním…

  Doprava

  Místo dodání - povinná položka

  Zajistím si vlastní dopravu - povinná položka

  Kontaktní údaje