DN 800

Nádrž DN 800

Možnosti použití

  • Čerpací stanice
  • Septiky, jímky dešťových vod
  • Čistírny odpadních vod

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

NÁDRŽE

SKRUŽE

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT