Uliční vpusti DN 450

ČSN EN 1917

Uliční vpusti

Jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Jednoduché a účelné řešení konstrukce těchto prvků včetně sofistikované zápachové závěry, zaručuje optimální montáž, ale především bezproblémový provoz včetně čištění zápachových uzávěr.

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

STŘEDNÍ SKRUŽE S ODTOKEM

VPUSŤOVÁ DNA

LAPAČE NEČISTOT A MŘÍŽE

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

SKRUŽE