Servisní služby

Jako samozřejmost chápeme plný servis našim zákazníkům, proto se stále snažíme rozšiřovat také nabídku služeb. Zde naleznete služby, které jsou využívány ve velké míře a pro většinu zákazníků jsou dostačující. Pokud má Vaše firma další požadavky, přistoupíme k individuálnímu řešení, které Vám bude vyhovovat.

Podpora v oblastech logistiky, zpracování podkladů a hladkého průběhu každé zakázky.

Doprava

Na základě dohody se zákazníkem zajišťujeme dopravu zboží přímo na stavbu včetně jeho složení hydraulickou rukou. Také je možno zaslat zboží na paletách nebo se sjednaným dopravcem.
Za ideální se považuje vytížení nákladního vozu na 24 tun. Pro maloodběratele není vytížení rozhodující.
Nosnost: auto 10t, vlek 14t

Dokumentace k šachetní sestavě

Na vyžádání poskytujeme dokumentaci pro sestavení šachet dle zadání. Tato dokumentace je pak předána přímo na stavbě při převzetí zboží. Dle plánu šachetní sestavy je tedy následně daleko jednodušší ji sestavit a orientovat se ve zboží.

Winplan

Vodohospodářský software Winplan pro prefabrikované kanalizační šachty umožňuje navrhovat vodotěsné kanalizační šachty odpovídají ČSN EN 1917.

Stáhnout WINPLAN

Jádrové vrtání

Na zakázku provádíme jádrové vrtání otvorů do námi vyrobených prefabrikovaných prvků. Vrtací průměry: 50, 52, 70, 127, 160, 186, 200, 226, 286 a 340 mm.
Pro následný těsný spoj je možno vložit do otvoru těsnící manžetu a připojit do ní požadovanou troubu.