Dílce pro studny

ČSN EN 1917

Slouží jako stavební objekt pro studny.

Zákrytové desky se vyrábějí ve variantě půlené a nepůlené. Po dohodě je možno na zakázku vytvářet v deskách otvory v požadovaném průměru a umístění.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

DN 800

Zákrytové desky

Skruže

DN 1000

Zákrytové desky

Skruže