Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je určena především pro umístění, kontrolu a provoz vodoměru nebo jiných vodovodních armatur a náležitostí s tímto spojených. Byla navržena na základě zkušeností a požadavků vodárenských společností a jako taková, splňuje veškeré požadavky na provoz. Šachty je možno také využívat pro osazení technologií bazénů, čistíren, jímek, akumulačních nádrží nebo jako objekty k uskladnění ovoce a zeleniny (nutná instalace odvětrání).

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 Mpa (N.mm-2) Manipulace s dílci je povolena pouze s odpovídajícím manipulačním prostředkem.

Výhody

  • Vodotěsnost
  • Dno vyrobeno litím z jednoho kusu
  • Zatížitelnost poklopu až osobním vozem
  • Hladký omyvatelný povrch
  • Snadná montáž v různých kombinacích
  • Možnost izolace proti zamrznutí
  • Přesné jádrově vrtané prostupy

Pro těsnění mezi dílci doporučujeme používat butylové pásky. Šachta je standardně vystrojena stupadly dle DIN 19555. Manipulace s dílci se provádí pomocí závěsů k tomuto určených, které lze zakoupit nebo zapůjčit.

Postupy pro připojení vodoměru, případně jiné technologie, jsou odvrtány v různých průměrech a pozicích, dle požadavku zákazníka a vodárenských společností. Těsnění se provádí za pomocí pryžových manžet nebo plastického těsniva.

Do vnitřní světlosti šachty 1800 mm je šachtové dno vyrobeno v jednom celku dle sestavy A, čímž je garantována jeho vodotěsnost. Při požadavku na vyšší výšku je potřeba použít dílů ze sestavy B.

Nádstavec

Nádstavec slouží jako díl pro zvýšení rozteče mezi zákrytovou deskou a poklopem při požadavku například na zatravnění.

Skruž

Zákrytová deska

Zákrytová deska je opatřena zvýšeným lemem zamezující pronikání dešťové vody do šachty.

Vodoměrné dno