DN 2200

Nádrž DN 2200

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

ZÁKRYTOVÉ DESKY

SKRUŽE

NÁDRŽE

POKLOPY

Více informací na stránce POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT